Impuls

Metoder til beregning af hastigheder og krafter ved sammenstød mellem 2 objekter.

Indholdsfortegnelse

Impuls teori

Tegning af en totalt uelastisk stødprocess
Forstør
Tegning af en totalt uelastisk stødprocess
 • m = masse i kg
 • v = hastighed i meter pr. sekund.
Bevægelsesmængden
LaTex: P = m\cdot v = [N\cdot s]=[kg\cdot \frac{m}{s}]
Man omtaler også bevægelsesmængden som impuls.
Bevarelse af bevægelsesmægnde
LaTex: P_1 = P_2
Altså bevægelsesmængden er den samme både før og efter et sammenstød.
Impulsændring pr. tidsenhed
LaTex: \begin{eqnarray} \frac{\Delta P}{\Delta t} &=& \frac{\Delta (m\cdot v)}{\Delta t} = \frac{m\cdot \Delta v}{\Delta t} = m\cdot a\\ F_{res} &=& \frac{\Delta P}{\Delta t}\\ \Delta P &=& F_{res}\cdot \Delta t \end{eqnarray}
Fordi massen er konstant.

Stødprocesser

Tegning af en stødprocess
Forstør
Tegning af en stødprocess
 • m = Masse
 • u = Hastighed før stød.
 • v = Hastighed efter stød.
LaTex: m_1\cdot u_1+m_2\cdot u_2 = m_1\cdot v_1 + m_2\cdot v_2
Beregning af hastighederne for 2 objekter før og efter sammenstød, denne relation kan udledes af P1 = P2.

Impulsændring i 2-partikel system

Tegning af et topartikelsystem
Forstør
Tegning af et topartikelsystem
 • Fy1 = 1. partikels ydre kraft.
 • Fy2 = 2. partikels ydre kraft.
 • Fi1 = 1. partikels indre kraft.
 • Fi2 = 2. partikels indre kraft.

LaTex: \begin{eqnarray} F_{i1} &=& -F_{i2}\\ \Delta P_1 &=& (F_{y1}+F_{i1})\cdot \Delta t\\ \Delta P_2 &=& (F_{y2}+F_{i2})\cdot \Delta t\\ \Delta P &=& \Delta P_1 + \Delta P_2\\ &=& (F_{y1}+F_{y2})\cdot \Delta t \end{eqnarray}

Eksempel 1

Billedet viser 2 vogne den ene står stille og den anden kører mod den ene. Når de rammer hinanden kobler de sig sammen og fortsætter med den halve hastighed.
Billedet viser 2 vogne den ene står stille og den anden kører mod den ene. Når de rammer hinanden kobler de sig sammen og fortsætter med den halve hastighed.

LaTex: \begin{eqnarray} m_1 &=& \text{konstant}\\ m_2 &=& 2\cdot m_1\\ P_1 &=& m_1\cdot v_1\\ P_2 &=& m_2\cdot v_2\\ &=& 2\cdot m \cdot v_2\\ P_1 &=& P_2\\ &\Downarrow&\\ V_2 &=& \frac{1}{2} \times V_1 \end{eqnarray}

Se evt.