Intro til kræfter

Tyngdeacceleration variabler
 • Ft = tyngdekraft
 • Ft = m*g
 • Fn = normalkraft
 • Fres = resulterendekraft
 • Fres = Ft + Fn
 • a = acceleration
 • M = massen i kg.
 • g = 9,82 m/s² (Tyngdeacceleration)
 • N = kg*m/s² = Newton
 • J = ((kg*m)/s²)*m = Joule


Energi
 • Kinetisk energi (bevægelse energi) Ekin
 • Potentiel energi (beliggenheds energi) Epot


Eks
30 kg * 9,82 m/s = 294,6 (kg*m)/s2


Eks
20N*3m = 60 N*m = 60 J
Eks på resulterende kraft
F1=6N F2 = 2N
Fres = F1 - F2 = 6N - 2N = 4N


Eks (beregning af energi forskel)
 • Epot2 = m*g*(h1+Δh)
 • Epot1 = m*g*h1