James Watt og hans dampmaskiner

Indholdsfortegnelse

Hvilke årsager var der til Watts videreudvikling af Newcomens dampmaskine.

Newcomens dampmaskine var direkte elendig, den var ineffektiv og virkede ikke særligt godt.

Gør rede for de tekniske principper i watts kondensatormaskine.

Hvad var det afgørende nye
Denne maskine benyttede en ekstern kondensator til at nedkøle dampen.
Hvilken betydning havde det?
Dette betød større effektivitet da man ikke skulle opvarme stemplet hele tiden.
Hvilken viden var nødvendig – og hvordan opnåede Watt denne viden
Det var nødvendigt at vide hvordan vand kondensere og hvor meget koldt vand der skal til at kondensere en hvis mængde damp.

Gør rede for sammenhængen mellem Watts kondensatormaskine og det omgivende samfund

Økonomien
Projekterne var svære at financierer, men det kunne lade sig gøre med de rigtige investorer.
Patenter
Patenter gjorde det muligt at lave en rentabel investering, men på den anden side gav patenter også ejerne en negativ magt over den videre udvikling af dampmaskinen.
Marked og afsætning
Markedet var forholdsvist stort, en dampmaskine har på daværende tidspunkt været meget dyr. Men da der allerede var et marked for dampmaskiner efter Newcomens, skulle man ikke til at opbygge et nyt marked, i stedet skulle de blot erstatte alle de gamle dampmaskiner. Dampmaskinen blev solgt ved at lade folk købe bestemte stempler, tanke, kedler osv. efter Watts anvisning, hvorefter en af Watt montører hjalp med at bygge maskinen.

Gør rede for princippet i Watts rotationsmaskine

Hvad er det afgørende nye
Man benyttede damp til at presse begge veje, og dette gav en meget større effektivitet.
Konsekvenser for produktion
Det har helt sikkert betydet at man blev mindre afhængig af vandkraft, og er blevet mere fri i sin placering af fabrikker.

Den videnskabelige viden om latent varme VS udviklingen af Watts kondensator?

Det var nødvendigt at vide noget om latent varme, fordi man ellers ikke var bekendt med den mængde energi der skulle til at lave damp til vand.