Kapacitor opgaver


Kondensatorforsøg

Kapacitans
LaTex: \begin{eqnarray} A &=& 100\cdot 120 cm^2\\ d &=& 0,12 mm\\ \epsilon_0 &=& 8,85\cdot 10^{-12} \frac{C^2}{N\cdot m^2}\\ C &=& \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d} = 88,5 nF\\ \end{eqnarray}
Skitse af graf
Billede:Kondensator_afladnings_skitse.png
Strømstyrken
LaTex: \begin{eqnarray} R&=&50k\Omega\\ U(t)&=&63,8517*-257,12^x+0,0052\\ I(t)&=&frac{U(t)}{R} \end{eqnarray}

Billede:Kondensatoropgaver_strømstyrke.png

Måling af voltmeters resistans

LaTex: \begin{eqnarray} U_0 &=& 9V\\ U_v &=& 7,7V\\ U_r &=& U_0-U_v\\ R &=& 1,69M\Omega\\ I &=& \frac{U_r}{R} = 0,769\mu A\\ R_v &=& \frac{U_v}{I} = 10,013M\Omega \end{eqnarray}

Måling af kapacitans

Resistorens spændingsfald
LaTex: \begin{eqnarray} R_1 &=& 2k\Omega\\ R_2&=& 3k\Omega\\ \end{eqnarray}
Ikke færdig.