Keed af Verden og kier ad himmelen

Skriv gerne stik ord ind til de enkelte vers...

Forfatter/Digter
Thomas Kingo (1634-1703).
(Danmark ældste digter, hvis tekster stadig benyttes i dag).
Genre
Lyrik - salme -gudfrygtig samle.
Indhold
Modsætninger mellem det jordiske og det himmmelske.

Virkemidler

 • Antiteser
 • Gentagelser
 • Paralleller
 • Tautologier
 • Metaforen
  • Personifikation

Perspektivering

Barokken
Betjener sig til overmål af retoriske fiurer, De barske livsvilkår bevirkede at man satte sin lidt til Gud og Himlen i håbet om et bedre liv.
 • Bibelen

Eksempler

Antiteser
 • Antiteser betyder modsætninger med et fint ord.
 • Himlen og Jorden.
 • Jesus Versus Satan.
 • Der er 7 strofer imellem forskellige stofestiske antiteser. (fx: 2-9, 3-10, 4-11)
Gentagelser
 • Når man fortæller det samme, eventuelt med forskellige ord.
 • Omkvædet, I Abrahams skød.
Paralleller
 • Noget der omhandler det samme emne, men på hver sin måde.
 • Jorden bliver sammenlignet med helvede.
Tautologier
 • Beskrivelse af noget som læseren allerede ved.
 • Indsæt eksempler.

Hjælp venligst ved denne artikel