Kemi Opgave 38 40 42-43

Opgaverne kan finde på side 59 i Kemi B.

Indholdsfortegnelse

Opgave 38

LaTex: pH_{NaOH} = -log(0,057) = 12,76\\ pH_{Ba} = 14+log(0,0032\cdot 2) = 12,8

Opgave 40

LaTex: n = \frac{0,13}{74,09}\\ pH = 14+log(\frac{n}{0,1}\cdot 2) = 12,55

Opgave 42

LaTex: pH = 14-\frac{pK_b-log(C_b)}{2} = 11,13

Opgave 43

LaTex: C_b = 0,1\\ pH = 14-\frac{pKb-log(C_b)}{2} = 11,66

Opgave 44

LaTex: n_{HCl} = 0,02\cdot 0,1 = 0,002\\ n_{NaOH} = 0,01998\cdot 0,1 = 0,001998\\ n_{HCl_1} = n_{HCl}-n_{NaOH}\\ M_{HCl_1} = \frac{n_{HCl_1}}{0,02+0,01998}\\ pH = -log(M_{HCl_1}) = 4,3\\ n_{NaOH_2} = 0,02002\cdot 0,1 = 0,002002\\ n_{NaOH_3} = n_{HCl}-n_{NaOH_2}\\ M_{NaOH_3} = \frac{n_{NaOH_3}}{0,02+0,02002}\\ pH = 14+log(M_{NaOH_3}) = 9,7

Kommentar
Det passer meget godt fordi begge pH'er lagt sammen giver 14, fordi NaOH har en pH på 13 og HCl har en på 1, det store spring kan forklares med det faktum at vi befinder os lige omkring ækvivalenspunktet.

N