Kemi Opgave 74-76


Opg 74

Methanal
Polær, 30u, 16 elektroner.
Ethen
Upolær, 28u, 16 elektroner.

Methanal forventes at have højest kogepunkt da den kan danne dipol-dipol bindninger.

Opg 75

Antallet af elektroner forøges, hvilket også forøger hyppigheden af midlertidig polaritet og dermed styrken for london-bindingerne...

Opg 76

  1. polær = vandopløselig
  2. upolær = ikke vandopløselig
  3. upolær = ikke vandopløselig
  4. polær = vandopløselig
  5. upolær = ikke vandopløselig