Kemi Opgave Struktur og egenskaber


Indholdsfortegnelse

Opgave 1

Atomgitter
Et atomgitter er atomer der er bundet sammen i kovalente bindinger og disse bindinger forsætter i "uendelighed". Disse bindinger danner et 3D-net, hvilket resulterer i at opbygningen bliver meget stærk. Diamant er sammenpressede carbon-atomer som gør at opbygningen er utrolig stærk, hvilket også gør at dens kogepunkt er utrolig højt(3500C).
Metalgitter
Denne opbygningsform findes kun indenfor metaller. Det der binder et metalgitter sammen er en stor fælles elektronsky, disse elektroner er bevægelige.
Formel Gitter type Smeltepunkt Kogepunkt Opløselighed Ledningsevne
C (diamant) Atomgitter højt 3500C Ingen Ingen
SiO2 Atomgitter 1610C 2230C Ingen Ingen
Cu Metalgitter 1084C 2590C Ingen God
Al Metalgitter 660C 2520C Ingen Rimelig

Opgave 2

AgF
1,93(Ag)- 3,98(F) = -2,05 (Ionkarakter)
AgCl
1,93(Ag)- 3,16(Cl) = -1,23 (Kovalent)
AgBr
1,93(Ag)- 2,96(Br) = -1,03 (Kovalent)
AgI
1,93(Ag)- 2,66(I) = -0,73 (Kovalent)
Opløslighed i vand
Jo stærkere elektronegativitet jo større opløslighed.

Opgave 3

Når stoffet(salt) bliver opløst i vand hydratiseres ionerne. Dette resultere i at Vandmolekylerne vender deres negative side ind i mod Na+, og omvendt med deres positive side som vender sig ind imod Cl-, disse bindingstyper kaldes ion-dipolbindinger. Denne bindingstype(ion-dipol...) har afgørende betydning for om stoffet er opløslig i vand. Se evt. 122 for tegning af princippet.

Opgave 77

Tøris, fordi tøris fordamper så snart det smelter, hvilket resultere i at det aldrig er "vådt".

Opgave 78

  1. Kovalent
  2. Ionbinding
  3. Kovalent
  4. Kovalent
  5. Ionbinding
  6. Ionbinding
  7. Ionbinding

Opgave 80

Kogepunkt bliver mindre, fordi elektronegativitetsforskellen (e27n) falder.