Kemi Puffer Opg 54-55 57-58


Indholdsfortegnelse

Opgave 54

LaTex: \begin{eqnarray} n_1 &=& \frac{1,75}{60,05} = 0,029 mol\\ n_2 &=& \frac{5,82}{136} = 0,0428 mol\\ pH &=& pKs+log\left(\frac{n_2}{n_1}\right) = 4,929\\ n_1 &=& 0,005\cdot 2 + n_1 = 0,039 mol\\ n_2 &=& n_2 - 0,005\cdot 2 = 0,032 mol\\ pH &=& pKs+log\left(\frac{n_3}{n_1}\right) = 4,6\\ \end{eqnarray}

Opgave 55

A og B fordi deres pKs er tæt på 7.

Opgave 57

25,0mL af en eddikesyreopløsning titeres med 0,100M NaOH med phenolphthalein som indikator. Ved indikatoromslaget er der tilsat 15,3mL af NaOH-opløsningen.

Beregn eddikesyreopløsningens koncentration
LaTex: 1 = \frac{{0,0153 \times 0,1}}{{0,025 \times x}} \\  x = \frac{{0,0153 \times 0,1}}{{0,025}} =\underline{\underline { 0,0612}}

Opgave 58

LaTex: V_NH_3 = 20.0 mL \\ C_NH_3 = 0.100M \\ C_HCl = 0.100M \\ pOH = \frac{1}{2}\left(pKb - \log{C_b}\right) = \frac{1}{2}\left(4.75 - \log{0.1}\right) = -2.375 \\ pH = 14 - pOH = 11.625 \\ \text{Ved 10 mL} \\ pH = pks+\log{\frac{n_NH_3}{n_NH4^+}} = 9.25