Kemi aflevering om rengøringsmidler

Billede:Copy icon.png

Aflevering

Denne side er en aflevering og delene må

kun afleveres af deres respektive ejere.


Indholdsfortegnelse

Formål

Af Jonas F. Jensen.

Formålet med øvelsen er at øge bekendskab og praktisk erfaring med pH beregning og titrering. Gennem analyse af saltsyre, natrium- og kaliumhydroxid i flydende afløbs- og wc-rens, med henholdvis kolorimetrisk og potentiometrisk tirering.

Teori

pH beregning

Af Klaus H. Petersen.

pH er bestemt ud fra koncentrationen af oxoniumioner i en opløsning. pH i sig selv beregnes ud fra formlen der lyder:

LaTex: pH = -log[H_3O^+]

Eks 0.1 M HCl LaTex: HCl + H_2O -> H_3O^+ + Cl^-

I denne opløsning vil LaTex: HCl og H_3O^+ være det samme da forholdet er 1:1, så man kan tage koncentrationen fra HCl og sætte det ind i formlen:

LaTex: pH = -log[0.1] = pH 1 Men hvis man nu har en basisk opløsning vil der ikke blive lavet oxoniumioner, der vil blive dannet hydroxiioner(LaTex: OH^-), men man skal jo kende koncentrationen af LaTex: H_3O^+ for at kunne udregne pH men man kan benytte videnen om forholdet mellem de 2 ioner, for i rent vand vil koncentrationen af de 2 være det samme:

LaTex: [H_3O^+] = 1,0 \cdot 10^-7 M og LaTex: [OH^-] = 1,0 \cdot 10^-7 M

så ud fra det kan man opstille en formel som kan omregne koncentrationen af LaTex: OH^- til LaTex: [H_3O^+]:

LaTex: [H_3O^+] = \frac{ 1,0 \cdot 10^-14 M^2 }{ [OH^-] }

En ting der er god at huske på er disse 3 ting:

 • LaTex: [H_3O^+] > [OH^-] = sur opløsning
 • LaTex: [H_3O^+] = [OH^-] = neutral opløsning
 • LaTex: [H_3O^+] < [OH^-] = basisk opløsning

Kolorimetrisk titrering

Af Morten M. Elmholt.

Indikator

Potentiometrisk titrering

Af Morten M. Elmholt.

Udførelse

Af Klaus H. Petersen.

Kolorimetrisk titrering

Materialeliste

Apperatur
 • 0,5 ml fuldpipetter
 • 1,0 ml fuldpipetter
 • Små bøgerglas
 • Titreringsopstilling
 • Konisk kolber
 • Magnet og Omrører
Kemikalier
 • Wc-rens (med HCl)
 • Flydende afløbsrens (NaOH/KOH)
 • 0,1 M HCl
 • 0,1 M NaOH
 • Indikator (Phenolphthalein)

Opstilling

Kolometrisk titrering
Forstør
Kolometrisk titrering

Fremgangsmåde

 1. Kemikaliet der puttes i en konisk kolbe(henholdsvs 1,0 ml Wc-rens og 0.5 ml afløbsrens)
 2. Der tilsættes ca 20 ml demineraliseret vand og 5-10 dråber indikator.
 3. Fyld buretten med 0,1 M HCl(Til Afløbsrens) eller NaOH(til Wc-rens)
 4. Fjern luft fra buretten og nustil
 5. Titrær indtil ækvivalens punktet er fundet
 6. Aflæs buretten og noter den afmålte mængde HCl
 7. Gentag forsøget endnu en gang

Potentiometrisk titrering

Materialeliste

Apperature
 • 0,5 ml fuldpipetter
 • 1,0 ml fuldpipetter
 • Små bøgerglas
 • Titreringsopstilling
 • Konisk kolber
 • Magnet og Omrører
 • pH-meter
Kemikalier
 • Wc-rens (med HCl)
 • 0,1 M HCl
 • Buffer

Opstilling

Potentriometrisk titrering
Forstør
Potentriometrisk titrering

Fremgangsmåde

 1. 1,0 ml wc-rens hældes op i et bægerglas
 2. Tilsæt ca 20 ml demineraliceret vand og sæt omrøring på
 3. Kalibrer pH-meteret
 4. Placer elektroden fastgjort i et stativ
 5. Fyld buretten med 0.1 M NaOH
 6. Aflæs pH
 7. Tilsæt 1 ml og aflæs igen(Dett gentages indtil man nærmer sig ækvivalens punktet)
 8. Tilsæt kun 0.1 ml omkring ækvivales punktet
 9. Når ækvivalens punktet er passeret tilsæt nu 1 ml igen indtil der er tilsat 25 ml NaOH

Resultater

Af Jonas F. Jensen.

Kolorimetrisk titrering af afløbsrens

Se udregnings eksempler for koncentrations beregningen under databehandlings afsnittet.

Forsøg V. afløbsrens C. HCl V. HCl C. KOH/NaOH
1 0,5 ml. 0,1091 M. 12,1 ml. 2,64 M
2 0,5 ml. 0,1091 M. 13,0 ml. 2,84 M
Gennemsnitlig koncentration
2,74 M

Kolorimetrisk titrering af wc-rens

Se udregnings eksempler for koncentrations beregningen under databehandlings afsnittet.

Forsøg V. wc-rensC. NaOHV. NaOHC. HCl
1 1 ml. 0,1138 M. 17,4 ml. 1,98 M
2 1 ml. 0,1138 M. 15,1 ml. 1,72 M
Gennemsnitlig koncentration
1,85 M

Potentiometrisk titrering wc-rens

Følgende resultater er opnået med en NaOH koncentration på 0,1138 M og en 1,0 ml. wc-rens.

V. NaOH pH
0,0 ml. 1,40
1,0 ml. 1,40
2,0 ml. 1,43
3,0 ml. 1,48
5,0 ml. 1,56
7,0 ml. 1,64
10,0 ml. 1,89
12,0 ml. 2,20
15,0 ml. 9,70
17,0 ml. 11,61
22,0 ml. 11,99
25,0 ml. 12,19
HCL koncentration
1,707 M

Fortynding af afløbsrens

Fortynding:10^010^-110^-210^-310^-410^-5
C. NaOH 2,74 M2,74*10^-1 M 2,74*10^-2 M 2,74*10^-3 M2,74*10^-4 M2,74*10^-5 M
pH (målt) - 13,012,6 11,6 10,59,3
LaTex: \small{[H_2O^+]} 3,649*10^03,649*10^-13,649*10^-23,649*10^-33,649*10^-43,649*10^-5
pH (beregnet) 14,43813,43812,43811,43810,4389,438

Beregning af pH

For at finde pH værdien skal vi beregne LaTex: [H_3O^+] koncentrationen:

LaTex: [H_3O^+] = \frac{10^{-14}}{[C_{NaOH}]}

Dernæst skal vi bare tage minus log() af denne koncentration:

LaTex: pH = -log([H_3O^+])

Fortynding af wc-rens

Fortynding:10^010^-110^-210^-310^-410^-5
C. HCL 1,851,85*10^-1 M1,85*10^-2 M1,85*10^-3 M1,85*10^-4 M1,85*10^-5 M
pH (målt) - 1,2 2,0 2,9 3,8 4,7
LaTex: \small{[H_2O^+]}1,851,85*10^-1 M1,85*10^-2 M1,85*10^-3 M1,85*10^-4 M1,85*10^-5 M
pH (beregnet) -0,2670,733 1,733 2,733 3,733 4,733

Beregning af pH

For at finde pH værdien skal vi kende LaTex: [H_3O^+] koncentrationen, i denne blanding er LaTex: [H_3O^+] koncentrationen det sammen som [HCL] koncentrationen. Derfor kan vi bare tage -log() af [HCL] koncentrationen.

LaTex: pH = -log([HCL])= -log([H_3O^+])

Databehandling

Af Jonas F. Jensen.

Beregning af koncentration i afløbsrens

Vi kender nu:

 • LaTex: C_{HCL} = 0,1091 M
 • LaTex: V_{HCL} = 12,1 ml
 • LaTex: V_{OH} = 0,5 ml

For at beregne koncentrationen af KOH/NaOH, skal vi finde stof mængden for KOH/NaOH, og volumen fordi:

LaTex: C_{OH} = \frac{N_{OH}}{V_{OH}}

Vi går udfra at stofmængden for KOH/NaOH er lig med stofmængden for HCL ved ækvivalenspunktet. Vi og vi kan beregne stof mængden for KOH/NaOH og HCL på følgende måde:

LaTex: N_{OH} = N_{HCL} = C_{HCL} \cdot \frac{V_{HCL}}{1000} = 0,00132 mol

Nu kan vi udregne koncentrationen for KOH/NaOH ved at sætter formlerne ind i hinanden:

LaTex: C_{OH} = \frac{C_{HCL} \cdot \frac{V_{HCL}}{1000}}{V_{OH}} = 2,64 M

Beregning af koncentrationer i wc-rens

Vi kender nu:

 • LaTex: C_{NaOH} = 0,1138 M
 • LaTex: V_{NaOH} = 17,4 ml
 • LaTex: V_{HCL} = 1 ml

For at beregne koncentrationen af HCL, skal vi finde stof mængden for HCL, og volumen fordi:

LaTex: C_{HCL} = \frac{N_{HCL}}{V_{HCL}}

Vi går udfra at stofmængden for HCL er lig med stofmængden for NaOH ved ækvivalenspunktet. Vi og vi kan beregne stof mængden for NaOH og HCL på følgende måde:

LaTex: N_{NaOH} = N_{HCL} = C_{NaOH} \cdot \frac{V_{NaOH}}{1000} = 0,00198 mol

Nu kan vi udregne koncentrationen for HCL ved at sætter formlerne ind i hinanden:

LaTex: C_{HCL} = \frac{C_{NaOH} \cdot \frac{V_{NaOH}}{1000}}{V_{HCL}} = 1,98 M

Titreringskurve for potentiometrisk titrering

Beregnet kurve

Vurdering

Af Jonas F. Jensen.

Fejlkilder

(Farveblindhed)

Konklusion

Af Klaus H. Petersen.

Vi kan konkludere ud fra dette forsøg at formålet med at øge vores bekentskab til pH beregning og titrering er blevet opnået forholdsvis godt. Da det giver en meget bedre forståelse når man kan se det i praksis igennem en analyse. Kendskabet til indikator er også blevet noget bedre da vi selv skulle vælge vores indikator til den kolorimetrisk titrering.