Kemi let og tungtopløslige salte

Billede:Kemiwiki.png
Kemi

Dette er en artikel der er relateret til faget kemi.

Let og tungtopløslige salte

Tungtopløsligt: Der opløses mindre end 2gram salt pr. 100g vand ved 20C
Letopløsligt: Der opløses 2gram eller mere salt pr. 100g vand ved 20C

Se tabel 8 side 37 i kemi 2000

Opløslighedsregler:

  • Alle Kalium, Natrium og ammoniumsalte er letopløslige.
  • Alle Nitrat er letopløslig

Eksempler

CuSo4 Kobber(II)Sulfat man kan ikke se partiklerne, det er en homogen blanding/opløsning...

NaOH NatriumHydroxid er også en homogen opløsning

Blanding af de to
  • Cu(aq) + So4(aq) + Na(aq) + OH(aq) -> Cu(OH)2(s) + Na2So4(aq)
  • (s) betyder solid og dermed er Cu(OH)2 udfældet