Kemi opg 65 66


65

Forbrænding af tetradecan

LaTex: 2C_{14}H_{30} + 86O_2 \to 28CO_2 + 30H_2O

66

Reaktion mellem Heptan og brom
Så kan der dannes.
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

Svar: 4