Kemi opg 73-75


Opg 73

  1. C8H12
  2. C10H16

Opg 74

C6H12 + 9O2 --> 6H2O + 6CO2

Opg 75

3D model af Cyclohexen før additionsreaktion med Brom
3D model af Cyclohexen før additionsreaktion med Brom
3D model af 1,2dibromcyclohexan
3D model af 1,2dibromcyclohexan

C6H10 + Br2 --> C6H10Br2