Kemi opg 81-84 86-88


Indholdsfortegnelse

Opgave 81

Billede:Opgave 81 ab.png Billede:Opgave 81c.png Billede:Opgave81-1.png Billede:Opgave81-2.png Billede:Opgave81-3.png

Opgave 82

Billede:Opgave82-1.png Billede:Opgave82-2.png Billede:Opgave82-3.png Billede:Opgave82-4.png

Opgave 83

Billede:Opgave83.png

Fejl ved propyl gruppen skal flyttes til 4, hvilket gør at navnet er rigtig.

Opgave 84

Billede:Opgave84-1.png Billede:Opgave84-2.png

Opgave 86

LaTex: 2C_{12}H_{26}+37O_2\rightarrow 24CO_2 + 26H_2O

Opgave 87

Billede:Kemi opg 87-1.png Billede:Kemi opg 87-2.png Billede:Kemi opg 87-3.png

Opgave 88