Kemisk reaktion

Billede:Kemiwiki.png
Kemi

Dette er en artikel der er relateret til faget kemi.

Kemisk reaktion med brintoverilte
  • H-O-O-H -> gær -> H-O-H + O-O
  • 2*H2O2(aq) -> 2*H2O(L) + O2(g)
  • (GÆR = katalysator)
  • Stoffer til venstre for pilen hedder reaktanter.
  • Stoffer på højre side hedder produkter.
  • Reaktanter -> produkter
Tilstandsformer
  • g: Gas (gas)
  • L: flydende (liquid)
  • Aq: opløst i vand (aqua)
  • S: fast stof (solid)
Katalysator
En katalysator er et stof fremmer processen, og som ikke deltager i selve processen, dvs. at katalysatoren stadig eksisterer efter at en proces.
Koefficienter
Sættes foran stoffer på begge sider af reaktions pilen for at få antallet af grundstoffer i reaktanter og produkter til at stemme over ens.