Kolonihaven

Kolonihaven (1933) af Harald Herdal (1893 – 1961).

Kort resume
Olsen blev arbejdsløs, konsekvenserne deraf.
Sprog
”Olsen blev arbejdsløs” – Passiv form, virker koldt og upersonligt, Olsen er ikke subjekt i sin egen tilværelse men i stedet et objekt som andre gør noget ved.
Tema
Arbejdsløshed og fattigdom.
Perspektivering
Arbejdsløshed i 1930’erne.

Personerne

Olsen
Arbejdsløs. Familien forøges i løbet af novellen fra 5 til 8 personer. Han er indadvendt og rastløs (modsat reaktion af Christians Christensens far).
Mor
Opgivende og hjælpeløs.
Elise
Håber og drømmer om en bedre fremtid. Hun er mentalt stærk. Overtager delvis ansvaret for husholdningen i familien. Opofrende og altruistisk.

Arbejdsløshedens konsekvenser

Sociale
Sociale deroute: må flytte til mindre lejlighed og må pantsætte deres møbler. Uglesete fordi de modtager hjælp fra det offentlige.
Fysiske
Underernæring. Sygdom.
Psykiske
Mentalt ustabil og begår selvmord.