Kondensator

Artikel om kondensator i fysik, se evt. Grundlæggende fysik 1 side: 146.

  • Q = Ladningsmængde [Coulomb]
  • C = Kapacitans [Farad] (Proportionalitetsfaktor)
  • U = Spænding [Volt]
  • LaTex: \fbox{Q = C\cdot U}
Tid for opladning
LaTex: \fbox{T_{\frac{1}{2}} = R\cdot C \cdot ln(2)
Den tid det tager for kondensatoren at lade halvt op, eller at aflade halvt. Resten af op-/afladningen tager ikke den samme tid.

Se evt.

  • Grundlæggende fysik 1 side 146
  • Grundlæggende fysik 1 side 176 (Bevis for LaTex: T_{\frac{1}{2}})