Kontinuitet

Billede:Icon_matematik.png
Matematik

Dette er en artikel der er relateret til faget matematik.

Funktion F er kontinuert i punktet x0, hvis dens grænseværdi i x0 er lig dens funktionsværdi. LaTex: \lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)

Funktionstilvækst

LaTex: \Delta y = f(x_0 + h) - f(x_0)

f er kontinuert i x0, hvis LaTex: \Delta y \to 0 \  \text{for} \  h \to 0

LaTex: f(x) = x^2-6x+10 \\ \Delta y =   	 \underbrace{f(5+h)}_{(5+h)^2-6(5+h)+10} -\underbrace{f(5)}_{-(5^2-6\cdot 5+10)} \\\Delta_y =  h^2+4h

Hvis LaTex: \Delta_y = h^2+4h så er funktionen kontinuert i punktet, LaTex: x_0.