Lektier 4 11 2005

Dansk
Jonas skal snakke i 5 minutter, om hvad en wiki er -relater til OpenNotes og WikiPedia.
Tv
Alle skal se Dolph og Wulff på DR2 kl. 21:20.