Livet i Rom


Indholdsfortegnelse

Fattige

 • Dårlige huse
 • tæt bebyggelse
 • Kummerlige forhold
 • Arbejdsløse
 • Stank fra kloakken/åbne kloakker
 • Optil 250.000 mennesker var fattige i rom

Rige

 • Store huse
 • I udkanten af Rom
 • Landejendomme
 • Rindende vand
 • Opvarmede huse

Gratis korn

Gratis korn uddeling startede omkring år 123 fvt.

Årsager

 • Undgå oprør
 • Øge populariteten
  • Køb af embede

Følgerne

 • Korn faldt i pris
 • Flere bønder blev fattige og flyttede til Rom
 • Fattige bønder flyttede til Rom og fik gra tis korn
 • Produktion af Korn i Roms omegn for lille til Roms behov
 • Import fra kolonier (fx Egypten)

Tiltag

 • Penge til folk/familier der flyttede væk fra byen
 • Jord som løn til soldater efter militærtjeneste, derved måske mere korn

Slaverne

Hvem var slaverne

 • Krigsfanger, børn af slaver

Hvad indebar det at være slave

 • Ingen ejendom (kunne dog drive forrentning for deres ejer, men lønnen gik til ejeren)
 • Ingen borgerrettigheder - økonomisk og politisk
 • Du er simpelthen en anden persons ejendom
 • Dog valgte nogle rigemænd at frigive deres slaver

Arbejde

 • Miner - hårdt og farligt arbejde
 • Ansat hos vandforsyningen
 • Ansat hos det offentlige
 • Ro i flåden
 • Colosseum (hjælp og da gladiater var lovligt var de også her)
 • Arbejde på de store romerske gårde
 • Passe butik (for ejeren)
 • Hvis de havde god uddannelse kunne de fx arbeje med offentlig administration
 • Husslaver

Betydning

 • Billig arbejdskraft
 • Men skulle have mad de skulle anskaffes (dyr investering)
 • Kan give overkud til deres ejer så de kunne gøre andre ting
 • Ikke smart, da rom i forvejen havde mange fattige, hvis man fx havde valgt at indsætte dem til arbejde, var der ikke knapt så mange fattige i byen rom.


Industri

 • Pga af slaverne kunne man ikke se nogen grund til at effektivisere arbejdet
 • Romerne tænkte mere på status(militær, familie og slægt) og anselse end rigdom

Industriel udvikling manglede

 • En gruppe personer med mange penge som vil investere i det for at det kan give overskud til dem.
 • Der var ingen former for lån altså i form af banke
 • Staten kunne hjælp(regler og love) eller selv investere penge i at fremme udviklingen af deres samfund
 • Ingen af disse ting brugte romerne


Statens opgaver

Sikre
 • stabilitet
 • magt
 • ære