Matematik Aflevering 1-11-05

Matematik aflevering af Jonas og Mike J.

Billede:Copy icon.png

Aflevering

Denne side er en aflevering og delene må

kun afleveres af deres respektive ejere.

Opgaverne er fra "Mat1 opgaver" (ISBN 8777838807)


Indholdsfortegnelse

Opg. 506

Forhold mellem side og top
6.378.388m / 1.624m = 3.928
I toppen af tårnene
(6.378.388m + 260m) * (1 / 3,928) = 1624,066m
Afvigelse
1624,066m - 1.624m = 0,066m = 6,6cm


Opg. 510

Skygge
16*(20/12)=26,6667

Opg. 512

 • ABC = 252
 • AEF = ABC/4 = 252/4 = 63
 • ERF = AEF = 63
 • FRS = FSC = EBR = (252-(AEF+ERF))/3 = 42
 • AFSRB = EFR + AEF + RSF = 168


Opg. 514

 • x^2 = 3^2 + (10 - x)^2
 • x^2 - 9 = (10 - x)(10 - x)
 • x^2 - 9 = 100 + x^2 - 20x
 • -9 = 100 – 20x
 • 20x = 109
 • x = 109/20 = 5,45
 • 10 – 5,45 = 4,55


Opg. 519

 • AC^2 = AD^2 + CD^2
 • (1,5 + x)^2 = 2^2 + x^2
 • (1,5 + x)(1,5 + x) = 2^2 + x^2
 • 1,5^2 + x^2 + 1,5x + 1,5x = 2^2 + x^2
 • 2^2 = 1,5^2 + 3x
 • 4 = 2,25 +3x
 • -3x = 2,25 – 4
 • x = -1,75/-3
 • x = 0,583

Se evt.