Matematik Opg 350-352


Opgave 350

LaTex: \frac{d(x^2+2x-1)}{dx} = 2x+2\\ \frac{d(t^2+2\sqrt{t})}{dt} = 2t+\frac{2}{2\sqrt{t}}\\ \frac{d}{dy}(2x+1) = 2\\ \frac{d}{dy}\left(\frac{1}{y}\right) = \frac{dy^{-1}}{dy}\\ \frac{d}{dz}(2z^{-3}+1) = -6x^{-6}

Opgave 351

N(0)
Angiver antallet af bakterier ved start tilstand.
N(5)
120 bakterier.
N'(t)
2+0,8t
N'(10)
10

Opgave 352