Mekanik Konstant acceleration

  • V = fart i m/s
  • A = Acceleration
  • t = tid i sekunder
  • S = Strækning
  • V0 = Hastighed i tiden 0
  • S0 = Strækningen i tiden 0
  • ΔV = V-V0
  • Δt = t
  • ΔS = S – S0

A = ΔV/Δt

S = 0,5*AT²+V0t + S0

LaTex: S-S_0 = \Delta S = \frac{V^2-V_0^2}{2\times A}


Se evt.