Miljøfremmede stoffer

Billede:Icon_biologi.png
Biologi

Dette er en artikel der er relateret til faget biologi.

Dette er en artikel om miljø fremmede stoffer, primært tungmetaller, men også andre kemiske forbindelser. Mange af dem er fedt opløselige.

Kort oversigt;
  • Tungmetaller
    • Hg
    • Pb
  • Pesticider

Kendetegn

Fedtopløselige
Betyder at de kan ophobes i fedt lagre.
Persistente
Kan ikke eller meget langsomt nedbrydes i naturen

Begreber

Bioakkumulation
En organisme optager stoffer fra omgivelserne og opnår en højere koncentration end omgivelserne. Fordi det ikke bliver nedbrudt eller udskidt af organismen.
Biomagnifikation
Når unedbrydelige stoffer bliver bevæger sig op gennem fødekæden. Konsekvensen er at jo højre op i fødekæden man kommer jo større er koncentrationen af skadelige stoffer (hvilket resultere i større risiko for død.).
Monitor organisme
En organisme man bruge til at undersøge koncentrationen af tungmetaller i miljøet.

De 12 værste kemikalier i omløb

De er alle persisten, og kan ikke nedbrydes i naturen. De optages også i fødekæden.

Østrogen effekt
Stoffet ligner østrogen, og giver samme effekt som f.eks. østrogen og øger produktion af østrogen.
Anti østrogen effekt
Stoffet sætter sig på cellernes receptorer og forhindre indtagelse af østrogen, som forhindre kroppen i at reagere.