Miljøvurderingsopgave Al-Zn

Miljø vurderings opgave.

Se evt


Indholdsfortegnelse

Aluminium - livscyklus

Udvinding

Aluminium bliver udvundet af malm som kan findes i undergrunden. Dette er en meget energikrævende process, men aluminium genanvendes ofte, her er produktions omkostningerne kun 5%.

Levetid

Aluminium oxidere nemt, men har alligevel en lang levetid.

Afskaffelse

Kan genanvendes, hvilket det også ofte bliver.

Zink - livscyklus

Udvinding

Bliver fremstillet af zinkmalm, som kan finde på stort set alle kontineter. Ved udvinden af Zink slipper der svovldioxid ud som senere resultere i syreregn.

Levetid

Zink har en leve tid på mellem 80-100, men levetiden afhænger meget af hvilken behandling den bliver udsat for. Zink frigiver zinksalte under sin levetid, dette er ikke farligt eller miljø skadeligt i små mængder, men i store mængder er det direkte farligt.

Afskaffelse

Zink kan genanvendes, men der bliver tabt en del zink undervejs i form af zinksalte.

De største problemer

Der er mange problemer med zink og aluminium. Som sagt oxidere aluminium nemt, men aluminium bliver ikke nedbrudt af dette. Dette gør zink dog, med tiden nedbrydes zink og frigiver zinksalte, dette betyder altså at med tiden nedbrydes zink og at det frigiver salte der sundheds farligt.

Meka-princippet

Zink

Fremstilling

Materialer

 • Zinkmalm

Energi

 • Olie, kul

Kemikalier

 • Det frigiver svovldioxid og kuldioxid.

Andet

 • -

Brug

Materialer

 • -

Energi

 • -

Kemikalier

 • Korroderer til zinksalte

Andet

 • Rengørelse

Bortskaffelse

Materialer

 • Zink

Energi

 • Genandvendelse (kan være svært)

Kemikalier

 • -

Andet

 • -

Aluminium

Fremstilling

Materialer

 • Lerjordhydrat (bauxit)

Energi

 • Store mængder energi (strøm)

Kemikalier

 • -

Andet

 • -

Brug

Materialer

 • -

Energi

 • -

Kemikalier

 • -

Andet

 • Rengøring

Bortskaffelse

Materialer

 • Genbruges

Energi

 • Omsmeltning

Kemikalier

 • -

Andet

 • -

Endelige valg af materiale

Vi vil klart vælge aluminium, dette skyldes først og fremmmest at aluminium er det nemmeste at skaffe og er klart billigst. Godt nok er det dyrt at fremstille førstegang, men ved genanvendelse tager det kun 5% af det, det gjorde i starten. Derudover afgiver aluminium ikke nogle former for salte når det står, dette gør zink. Disse stoffer er farlige for omgivelserne. Derfor har vi valgt alt i alt at lave vores møbel af aluminium.

NOx

Nitrogenoxid kan medføre miljøeffekterne:

Næringsaltbelastning
Næringsaltbelastning gør skaden at der kommer algeopblomstring og ildsvind i vandet, dette medvirker konsekvenserne: tab af arter, tab af økosystemer og tag af ledesteder
Toksicitet for mennesker
Toksicitet for mennesker gør skaden at den kan give akutte og kroniske giftvirkninger på mennesker i miljøet det har selvfølgelig nogle konsekvenser og disse konsekvenser er at der kan blive ringere sundhed og faldende levealder, samtidig kan det også lede til tab af menneskeliv
Drivhuseffekt
Drivhuseffekten kan medføre skade i form af global opvarmining, regionalklimaskift, eksteme vejrsituationer, hvilket der har mange koncekvenser som fx tab af menneskeliv, økosystemer, levesteder, afgrøder, fiskefangst og arter, samtidig kan det give ringere sundhed og faldende levealder

Effekter

Drivhuseffekten er en global effekt da den på virker hele ozonlaget og det er over alt. Toksicitet for mennesker er en lokal effekt da det ikke spredes så meget og det ik er en global ting. Næringssaltbelastning er en regional effekt