Mundtlig fremstilling noter

Billede:Dansk.png
Dansk

Dette er en artikel der er

relateret til faget dansk

Indholdsfortegnelse

Cieros stjernemodel

 • Taleren: Formidle faglig viden, vise forståelse og sit overblik og evnen til selvstændigt at kunne fokusere, udvælge materiale og disponere.
 • Tilhørerne: To grupper.
 1. De, der skal blive klogere. Bevæge sig væk fra det kendte og udvide sin viden.
 2. De, der ved det meste, men som skal bedømme(lærere). Bedømmer din viden og evne til at leve op til kravene.
 • Omstændighederne: Tid, krav, hjælpemidler og udgangspunkt.
 • Emnet: Tildelt eller selvvalgt. Vurdere, reflektere, konkludere og fokusere på opgaven.
 • Sprog: Præcist, brug den korrekte, faglige terminologi og understrege de logiske sammenhænge.

Inventio

 • Fagligt forarbejde.
 • At søge stof.
 • Vælg synsvinkel og metode.

Dispositio

 • At disponere.
 1. Sig hvad du vil tale om, og hvorfor det er interessant.
 2. Disponer stoffet efter den logiske struktur.
 3. Sig hvad du har sagt, og hvad konsekvenserne kan være.
 • Når man forsvarer en skriftlig projektopgave forkortes 2’eren.
 • Når man tager udgangspunkt i en synopsis skal man både, tage stilling til hvordan man vil skelne mellem det skriftlige og det mundtlige, og disponere dem hver for sig.

Elcutio

 • At finde den sproglige form.
 • Overvej brug af visuelle hjælpemidler og skriftlige hjælpemidler.
 • Overvej hvad tilhørerne skal se mens man taler.
 • Overvej hvordan du fremlægger det hele.
 • Se s. 149 i ”Tal og skriv” for former og fordele for de forskellige fremstillinger.

Memoria

 • At lære talen.
 • Lav tidsplan og arbejdsfordeling.
 • Husk manus.

Actio

 • At formidle talen.
 • Find et godt sted at stå eller sidde.
 • Tal direkte.
 • Tag det i det hele taget roligt.
 • Tal i et varieret toneleje.
 • Forsøg at udrydde dine personlige uvaner.