Når hjernen filosoferer over sig selv

Analyse af artiklen "Når hjernen filosoferer over sig selv", uddrag af "Hjernevridninger" af Henrik Hanson og Arne Mosfeldt, 1990.

Indholdsfortegnelse

Kommunikations situation

Emne
Kunstig intelligens og hjerne forskning.
Afsender
Henrik Hanson og Arne Mosfeldt.
Hensigt
Diskussion af forskellen mellem kunstig intelligens og hjernen (forklaring hvorfor AI er umuligt).
Kommunikations form
Artikel.

Tekstens funktion

Informerende om konflikter.

Indhold

Indledning
Betragtning af hjernen gennem tiden (freud etc.)
Hvad er kunstig intelligens
Forskellen på hjernen og kunstig intelligens.
Det kinesiske værelse
Hjernen har uforklarlige følelser.

Virkemidler

  • Analytisk.
  • Neutralt ordvalg
Ensidig udvælgelse
De har refereret mange helt eller delvist negativ informationer om "hård AI". Der er ikke medtaget positive eksempler på hård AI's anvendelse. Det virker nærmest som om penge investeret i hård AI forskning er spildt.

Argumentations form

Forfatterne argumentere ikke direkte for en bestemt teknologi. Tilgengæld er det en anelse argumentation mod hård AI, hvilket er indirekte i form af delvis ensidig udvælgelse. Men der argumenteres med saglige referencer og kilde anvisninger.

Perspektivering

Patienten
Handler om hvornår man er menneske. Vi betragter intelligens som forskellen på mennesker og dyr, derfor er diskussionen/informationen om kunstig intelligens også en diskussion om hvorvidt mennesker kan skabes kunstigt, og hvor stor en del af os der kan blive kunstig. Man kunne f.eks. rejse spørgsmålet om man kan indlæse sin hjerne i en computer ved ens død, og derefter leve videre i cyberspace.