Naturfilosofi og den videnskabelige metode


Indholdsfortegnelse

386 fvt. Aristoteles

Hans tanker prægede videnskaben og verdensbilledet i mange århundreder!

 • Hvad gik hans tilgang til videnskaben ud på?
  • Hvorfor noget der sker og ikke blot hvad der sker (find årsagen).
 • Hvad gik hans antagelser om naturens spilleregler ud på?
  • Alle bevægelser/"ting der sker" er enten tvunge eller naturlige.
  • De fire grundelementer
   • Vand
   • Ild
   • Jord
   • Luft
 • Hvad kendetegnede Aristoteles’ verdensbillede?
  • Geocentrisk (Jorden er i centrum)

287 fvt. Archimedes

Han var en af de første (og stort set eneste) græske ingeniør.

 • Hvad var specielt ved hans tilgang til undersøgelser og videnskab?
  • Altid matematisk, alt kan beregnes.
 • Herunder – hvad kendetegnede i øvrigt græsk filosofi og videnskab?
  • De beviser ikke deres ting pratisk, de er kun teoretiske.

Middelalderen

Romerrigets sammenbrud betød at arbejdet med naturfilosofien gik i stå og mange af de videnskabelige skrifter og tanker blev glemt. I den tidlige middelalder blev viden og filosofi samlet i klostrene, hvor fokus dog i højere grad var rettet mod den hellige himmel og ikke mod udforskning af naturen.

1120 Naturteologi

Her blev mange af de antikke skrifter genopdaget

 • Hvilken betydning fik det for udviklingen indenfor naturfilosofi?
  • Udvikling af skole (universiter), byer og mindre fattigdom.
 • Hvilke andre forandringer skete i samfundet på denne tid?
  • Folk blev rigere
  • Kirken fik magten

1214 Roger Bacon

Han var franciskanermunk.

 • Hvad kendetegner hans tilgang til udforskning af naturen?
  • Kombination af forsøg og matematik.
 • På hvilke punkter følger han de antikke traditioner?
  • Han ville selv finde på noget, og ikke bare læse elendige oversættelser.
 • På hvilke punkter er han kritisk overfor antikkens traditioner – og samtidens studier af de antikke skrifter?
  • Han mente at mange af dem var dårligt oversat fra andre sprog!
 • Hvordan peger Roger Bacons metoder frem mod 1600 og 1700-tallets videnskab?
  • Forsøg og matematik!

Senmiddelalderen

Den senere middelalder var præget af diskussioner og kritik af Aristoteles, hvis skrifter nu var oversat og tilgængelige Kirken (Thomas Aquinas) indarbejdede visse dele af Aristoteles’ naturfilosofi – Bl.a. det geocentriske verdensbillede, som således blev den katolske kirkes officielle verdensbillede.

1500 - Renæssancen

På dette tidspunkt sker der brud inden for flere områder, hvilket markerer afslutningen på middelalderen. Hvad var status for.

Videnskaben?
Videnskaben på dette tidspunkt var kommet længere, først og fremmest pga. af at så mange videnskabsmænd havde gjort nye opdagelser, der gik mod æld gamle teorier. Fx at Jorden er rund og ikke flad, at solen var i centrum og ikke Jorden.
Teknologien?
På dette tidspunkt for man opbygget mange ting som har indflydelse på samfundet i form af bogtryk, minedrift og pumper.
Samfundsteorien?
 • "Fyrsten"
 • "Utopia"
 • Reformation

1543 – 1609

Kopernikus, Tycho Brahe og Johannes Kepler - bidrog alle til at verdensbilledet forandredes i det 16’ og 17’ århundrede. Her vil vi kigge lidt nærmere på Tycho Brahe.

Tycho Brahe (1572)

Hvilke metoder anvendte han?
 • Observationer til underbyggelse af teori.
Hvordan bidrog han til udviklingen af videnskaben?
 • Geo-heliocentrisk (Jorden var i centrum i form af at solen og månen går omkring jorden, men de andre planeter går omkring solen).
 • Derudover opdager han supernovaer(stjerne eksplosioner).
 • Kometer der kan bevæge sig frit i rummet
Se evt

Johannes Kepler (1609)

Johannes Kepler overtog Tycho Brahes observationsdatadata, de dannede grundlag for hans tre love.

Hvilke metoder anvendte han?
 • Han var Tycho Brachs hjælper og derved brugte han samme måde at observere ting på.
Hvordan bidrog han til udviklingen af videnskaben?
 • Planeternes baner (eclipse)
 • Underbyggede heliocentrisme
Se evt

1638 Gallileo Gallilei

Har I jo arbejdet meget med allerede i Fysik, så her ser vi kort på:

Hvad kendetegnede hans arbejde?
 • Han underbyggede sine teorier
 • Han testede andre teorier
 • Han var til tider jagtede af kirken
Hvilken betydning havde det for den senere naturvidenskabelige udforskning?
 • Heliocentrisme
 • Frie fald (faldloven)
 • Han forbedrede kikkerten
  • Teleskop

1687 Newton

Hvad var Newtons helt afgørende bidrag til videnskaben?
 • Samlede galleis og kelpers love
 • Newtons love
Hvorledes var hans arbejde et opgør med Aristoteles’ lære
Slut med Aristoteles’ verdensbillede og opdeling af verden.
Hvilken betydning fik det for verdensbiledet?
 • Tyngdekrafen ting afskaffelse af Aristoteles’ Naturlige placeringer.
Hvilken betydning fik det for den senere naturvidenskabelige udforskning?
 • Afskaffelse af de 4 grund elementer.
og for den teknologiske udvikling?

Han gjorde det muligt at regne på tyngdekraften og derved at lave matematiske formler og muligheden for at regne på det og derved udvikle ting indenfor dette formål.


Andre dele af Aristoteles’ naturfilosofi var uforenelig med kirkens lære og i flere perioder var studiet af Aristoteles værker forbudt – med risiko for at blive dømt som kætter og i værste fald brændt. Også fra videnskabelig side var der kritik af Aristoteles’ naturfilosofi.