Navngivning Kovalent

Billede:Kemiwiki.png
Kemi

Dette er en artikel der er relateret til faget kemi.

Navngivning (Kovalent binding)

Navnet gives ud fra molekyleformlen. Atomerne navngives fra venstre mod højre. Antallet af atomerne angives med en talforstavelse foran atomet (alle talforstavelser er skrevet ned herunder). Sidste atom får endelsen id.

  1. mono-
  2. di-
  3. tri-
  4. tetra-
  5. penta-
  6. hexa-
  7. hepta-
  8. octa-
  9. nona-
  10. deca-

(Ved f.eks. H2S bliver S (svovl) til sulfid)

Se evt
En.WikiPedia.Org/Wiki