Navngivning organisk

Billede:Kemiwiki.png
Kemi

Dette er en artikel der er relateret til faget kemi.

Indholdsfortegnelse

Alkaner

CnH2*n+2

 1. Methan (CH4)
 2. Ethan (C2H6)
 3. Propan (C3H8)
 4. Butan (C4H10)
 5. Pentan (C5H12)
 6. Hexan (C6H14)
 7. Heptan (C7H16)
 8. Octan (C8H18)
 9. Nonan (C9H20)
 10. Decan (C10H22)

Alkener

CnH2*n

 • Ethen (C2H4)
 • Propen (C3H6)
 • Buten (C4H8)
Dobbelt-/triblebinding
Når man navngiver stoffer med dobbelt eller trible binding skal man nummere kæden fra den side hvor dobbelt/trible bindingen er, og man skal angive dobbelt/trible bindingens position i kæden når man nævner hovedkæden, f.eks. 5-methyl -2-hexen.
OH gruppe
Atomer med en OH gruppe skal nummereringen starte ved OH gruppen.

Alkyner

CnH2*n-2

 • Ethyn (C2H2)
 • Propyn (C3H4)
 • Butyn (C4H6)
Dobbelt-/triblebinding
Når man navngiver stoffer med dobbelt eller trible binding skal man nummere kæden fra den side hvor dobbelt/trible bindingen er, og man skal angive dobbelt/trible bindingens position i kæden når man nævner hovedkæden, f.eks. 5-methyl -2-hexen.
OH gruppe
Atomer med en OH gruppe skal nummereringen starte ved OH gruppen.

Tal forstavelser

 1. Mono
 2. Di
 3. Tri
 4. Tetra
 5. Penta
 6. Hexa

Sidegrene

Dette er en undtagelse, men sådan hedder sidegrupper dannet af benzyl.
Dette er en undtagelse, men sådan hedder sidegrupper dannet af benzyl.

Navne på side grene.

 • Methyl (CH3-)
 • Ethyl (CH3-CH2)
 • Propyl (CH3-CH2-CH2-)
 • Butyl (CH3-CH2-CH2-CH2-)

Navngivnings procedurer

 1. Giv molekylerne i den længste kæde, nummer 1++, start med den ende der ligger tættest på den største sidegren.
 2. Side grene nævnes med tal for de molekyle de sidder fast på (navn på side grene kan ses ovenfor).
 3. Hvis der sidder 2 Methyl grene på, molekyle nr. 4, og 5 skal man skrive 4,5 diMetyl
 4. Når alle grene er nævnt skal hoved kæden nævnes.

Eksemple

1 Strukturen
CH3-CH-CH2-CH2-CH3
   |
  CH3  
2 Nummere (Angivet i [x])
[1]CH3-[2]CH-[3]CH2-[4]CH2-[5]CH3
     |
     CH3
3 Navn på side gren

2-Methyl (hvis der er flere side grene skal de nævnes i alfabetisk orden di- og andre talfortegn tæller ikke med)

4 Navn på hoved kæde

Pentan

5 Færdige navn

2-Methyl Pentan

Isometriske molekyler

Viser et Cis og et Trans molekyle.
Viser et Cis og et Trans molekyle.

Molekyler der er isometriske eller krydsisometriske hedder henholdsvis Cis/Trans: