Niels Klim - Ludvig Holberg


Indholdsfortegnelse

Beskriv samfundets indretning med hensyn til magt og autoriteter:

Kvindernes roller og natur (I den normale verden)

Deres arbejde bliver betragtet som ubetydeligt. L. 19 / S. 41

Kvinderne skal tage sig af de daværende huslige pligter. L. 37 / S. 41

Kvinderne bliver straffet hvis de bliver taget i at hore. L. 21 / S. 42

Kvinderne der var blevet voldtaget, kunne beholde deres ære ved at sige at voldtægtsmanden skal gifte sig med hende. L. 1 / S. 44

Nogle kvinder var også underholdningsmateriale ved kongens hof. L. 35 / S. 44

Mændenes rolle og natur

Mændene har den bestemmende rolle.

Hvordan ser Niels Klim på dette samfund?

Han ser på samfundet og siger at det forekommer ham unaturligt, men at alle folk burde være lige, og at mændene i den normale verden undertrykkede kvinderne.

Hvordan ser Ludvig Holberg på dette samfund?

Holberg forsøger med denne roman, at sætte fokus på kvindeundertrykkelse ved at opdigte et opdrevet samfund hvor kvinder bestemmer alt. Han ser vel på sin egen roman som en modsætning til den verden der er en realitet på daværende tidspunkt. Det gør han ved at vende op og ned på kønsrollerne, i sit fiktionelle samfund.

Det han også prøver at give et billede på, er den måde samfundet hænger sammen på, på dette tidspunkt. Direkte bestemmer manden måske, han udstår som den der bestemmer i huset, men indirekte er det faktisk kvinden der bestemmer ihvertfald i huset og opdragelse af børn og derved også fremtidens mænd. Så sådan set har størstedelen af magten egentlig været i kvindens hånd. Derudover mener vi også at Holberg også sætter fokus på at verden er uretfærdig på dette tidspunkt og at mand og kvinder burde leve som lige mænd og ikke at kvinder bliver undertrykt i samfundet.

Hvorfor har han skrevet den roman?

Med romanen ønsker Holberg, at sætte fokus på kvindeundertrykkelse, på en anderledes måde, han bruger drastiske midler til at gøre dette klart, i form af at han bytter rundt på det man kendt på dette tidspunkt. Derudover er den skrevet så grotesk at man faktisk synes at manden i samfundet på dette tidspunkt er lig med ondskab. Romanen har sikkert skabt stort oprør blandt mænd på dette tidspunkt, da den sætter spørgsmål tegn ved deres magt i samfundet og om dette egentlig ikke burde være lige.

Fantastiske, filosofiske rejseskildringer

En fiktiv rejse til eksotiske egne, hvor der hersker groteske tilstande. Ved at fordreje og forstørre træk af den vestlige civilisation og drive det til et ironisk overdrev, påviser forfatteren civilisationens relativitet.

Forbilleder

Utopia
Lavet i 1536 Thomas Moore (Wikipedia)
Gullivers rejser
Lavet i 1726 (Wikipedia)
Niels Klims underjordiske rejse
Lavet i 1741 af Ludvig Holberg