Offentlige Indtægter

Billede:Icon_samfundsfag.png
Samfundsfag

Dette er en artikel der er relateret til faget samfundsfag.

Indholdsfortegnelse

Direkte skatter

 • Person skat
 • Virksomhedsskat
 • Kommuneskat
 • Arbejdsmarkedsbidrag
 • Kirkeskat
 • (Amtsskat)

De direkte skatter tager hensyn til den individuelles indkomst, dette gøres f.eks. med bund-, mellem- og topskat. Disse skatter sikre os en stor social fordeling.

Indirekte skatter

 • Moms
 • Miljø afgifter
  • Energi afgifter
 • Punktafgifter
  • Registrerings afgifter
  • Tobak afgifter...
  • (Afgifter på specifikke varer).

Denne skat rammer de fattigste hårdest, fordi de rige ikke kan forbruge alle deres penge, Men istedet sparer nogle op.

Skatte typer

Proportionel skat
En skat der er ens for alle, dvs. at alle betaler eks. 30%.
Progressiv skat
En skat der stiger alt efter hvor meget du tjener, f.eks. hvis du tjener mere end 300.000 betaler du 40%.

Partiers holdninger

 • A - En smule lavere skat.
 • B - Ingen forskel på rig og fattig. Ingen forskel på hvad man skal betale.
 • C - Skatten skal ikke op. De højeste skatter skal ned.
 • D - Personskat op - andre udgifter ned.
 • F - Rigere skal betale mere. Fattige mere.
 • K - Skattesystemet skal være mere simpel, og sænkes en smule.
 • M - Mere Robin Hood princip.
 • O - Sænke afgifter og skatter for de fattigste.
 • V - Skattestop og forenkling.
 • Ø - Mere Robin Hood princip.