Opfattelse af menneskerettigheder

Billede:Icon_samfundsfag.png
Samfundsfag

Dette er en artikel der er relateret til faget samfundsfag.

Måder man kan opfatte menneskerettigheder.

Universalisme
Krav til menneskerettighederne er de samme i alle lande.
Kulturrelativisme
Opfattelse af menneskerettigheder er afhængig af kultur/religion.