Opg 50-55 kemi

Indholdsfortegnelse

50

  • Carbondisulfid = CS2
  • Nitrogenoxid = NO
  • Nitrogendioxid = NO2
  • Dinitrogentetraoxid = N2O4
  • Dihydrogenoxid = H2O
  • Phosphorpentachlorid = PCl5
  • Tetraphosphordecaoxid = P4O10

51

Se vores papirer.

52

  • P
  • Cl
  • PCl3

53

O2's opbygning.

Elektron prikformel
Forstør
Elektron prikformel

54

HCN H-CtrippelN

55