Opg BNP stigning beskriv skriftlig

Skriftlig beskrivelse og forklaring af bilag 2.

I tabllen på bilag 2 kan man se en oversigt over BNP vækst pr. år, for EU lande og en række udvalgte OECD-lande. Udfra dísse data kan man se hvordan landenes vækst ligger i forhold til hinanden i årene mellem 1994-2003. Ud fra disse data kan man f.eks. se at væksten er faldet i 2001-2003 over næsten hele linien, hvilket højest sandsynligt skyldes den dårlige økonomi der har været efter 11 september, hvilket bla. også afspejler sig på USA's vækst som har lagt på 3-4%, men i 2001 er faldet til 0,5%. Som en af højde springerne gennem årene er f.eks. Irland der har lagt omkring 9-11% i vækst i midten af 90'erne, dette kunne muligvis skyldes freden i Irland. Kigger man på Tyskland har de lagt med en vækst på 1-3% op gennem 90'erne, men i 2002-2003 er den begyndt at falde, dette skyldes nok den høje arbejdsløshed i Tyskland.