Opgaver 2 i magnetisme


Opgave 3.9

 • LaTex: U_= 0,03mV
 • LaTex: d = 0,1mm
 • LaTex: B = 3mT
 • LaTex: I = 100mA
A
LaTex: n = \frac{I\cdot B}{e\cdot d\cdot U_H} = 624150,95 \mu m^{-3}
B
LaTex: U_H = \frac{I\cdot B}{n\cdot d\cdot e} = 20mV

Opgave 3.10

 • h = 2cm
 • b = 2cm
 • B = 0,2T
 • A = b*h = 4cm²
A
 |  /\
 |  / \
B | /  \
 | /   \
 |__________________________
       s
 • v = 12 m/s
B
 • LaTex: t = \frac{b}{v} = 1,667 ms
 • LaTex: U_{ind} = \frac{A\cdot B}{t} = 48 mV
C
Den samme da vi snakker om fluxændring.

Opgave 3.11

 • b = 30m
 • l = længde af vingen
 • v = 960m/s
 • B = 5µT

LaTex: U_{ind} = \frac{A\cdot B}{t} = \frac{v\cdot b\cdot l\cdot B}{\frac{b}{v}} = v\cdot l\cdot B = 144mV