Opgaver om paragraf 20


Indholdsfortegnelse

Opg 1

Spørgsmål
Det enkelte Folketingsmedlem kan stille spørgsmål til ministrene om et offentligt anliggende og bede om skriftligt eller mundtligt svar. Sådanne spørgsmål kaldes § 20-spørgsmål, fordi reglerne om dem findes i § 20 i Folketingets forretningsorden. De spørgsmål til mundtlig besvarelse, der er afleveret inden fredag kl. 12, besvares kort i den ugentlige spørgetid den følgende onsdag i Folketingssalen, mens de skriftlige svar fremsendes løbende. Begge typer optages i Folketingstidende. Folketingets medlemmer kan endvidere i den ugentlige spørgetime, der holdes om tirsdagen, mundtligt stille spørgsmål, som ikke er kendt af ministeren i forvejen, og som derefter besvares i samme spørgetime og optages i Folketingstidende. Spørgetimen og spørgetiden findes i det punkt på Folketingets dagsorden, der kaldes "Spørgsmål til ministrene". Selv om det ikke fremgår udtrykkeligt af Folketingets forretningsorden kan også Folketingets udvalg stille spørgsmål til en minister til skriftlig eller mundtlig besvarelse (i udvalget i et såkaldt samråd) om emner inden for udvalgets sagsområde, herunder til de lov- og beslutningsforslag, udvalget behandler. Udvalgsspørgsmål stilles på hele udvalgets vegne, selv om det er ét eller nogle få udvalgsmedlemmer, der har taget initiativet til spørgsmålet.

Opg 2

Besvaret §20-spørgsmål
Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. S 369 stillet af Rune Lund (EL).
Spørgsmål
"Hvad er statsministerens holdning til, at Venstres medlem af Europa-Parlamentet Karin Riis Jørgensen ifølge Motorbladet den 26. september 2005 arbejder for, at Danmark kan blive nedstemt og tvunget til at ændre sit bilafgiftssystem, fordi et forslag fra Europa-Kommissionen behandles som et miljø - eller indremarkedsforslag og ikke som et skatteforslag, der ellers kræver enstemmighed?"
Svar
Det forslag, som spørgsmålet vedrører, er Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om afgifter på personbiler. Jeg kan oplyse, at Kommissionen har fremsat forslaget efter EF-traktatens artikel 93, fordi forslaget vedrører harmonisering af indirekte afgifter. Dette betyder, som spørgeren anfører, at forslaget skal vedtages med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet. Det er også regeringens opfattelse, at forslaget skal vedtages med enstemmighed.

Opg 3

Forespørgsel

Opg 4

Opg 5