Opgaver om socialministeriet

Opgaver om socialministeriet.

Arbejdsområder

 • Børn og unge
 • Ældreområdet
 • Handicapområdet
 • Udsatte grupper

Råd og nævn

 • Rådet for socialt udsatte
 • Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde
 • Center for Ligebehandling af Handicappede
 • Det Centrale Handicapråd
 • Psykolognævnet
 • Ældreforum

Konkrete sager

 • Bekæmpelse af negativ social arv
 • Bedre indsats mod kriminelle unge

(Resten er fortroligt)