Oplysningstiden

Notater til oplysningstiden side 40-54, i "fra runer til graffiti" (år. 1700-1750).

Indholdsfortegnelse

Største delen af befolkningen

85% af landets befolkning boede på landet. Dvs. at størstedelen af dem var bønner og fæstebønner.

Magtforhold

Kongen ejer største delen af Danmark, og er stadig enevældig. Udviklingen går mod kirken og adelensmagt. Befolkning begynder så småt at blive interesseret for magten og samfundet udvikler sig i retningen af rationalisme (Altså at man tænker og finder naturvidenskablige forklaringer på alting).

Offentligheden

Offentligheden var de få personer (adelige og borger) som kunne læse. Disse var begyndt at blive et alternativt publikum, hvilket betåd at ikke alle bøger/noveller/romaner skulle skrives kun til kongen eller kirken. Fordi der nu også var et andet publikum.

Det betyder på længere sigt at der findes uddannelse og viden i betydelige mængder også udenfor kongens universiteter og kirkens klostre.

Rationalisme

Rationalisme, går ud på at underbygge alle teorier med logiske tænkning/fornuft. Dvs. at man underbygger udsagn og påstande med naturvidenskablige beviser. Dette betydet at folk begynder at stille spørgsmåls tegn ved guds eksistens. Overordnet set svarer det til at det bliver moderne at tænke selvstændigt.