Ordstilling Engelsk

Billede:Engelsk.png
Engelsk

Dette er en artikel der er

relateret til faget engelsk

Udsagnsled og grundled

Rækkefølgen af grundled og udsagnsled.

Ligefrem ordstilling
(Grundled før udsagnsled) Fremsættende- og nægtende sætninger.
Today I am Happy
      x o
Omvendt ordstilling
(Grundled efter udsagnsled) i spørgende sætninger.
How are you?
     o   x