PA Brugervejledning


Indholdsfortegnelse

Vores pakke

 • 1 stk Server med Lightcontrol 2.0 server edition preinstalleret
 • 1 stk Lightcontrol 2.0 enhed(Dog ikke komplet da vi ikke fik leveret de enheder som vi bestilte og tidspres, men 2 af portene virker)
 • 1 stk Brugervejledning
 • 1 stk Strømkabel

Vejledning

 1. Du skal først undersøge om din pakke indeholder de ting der følger med i vores pakke.
 2. Kobel Serveren til strøm og LAN-net. Sæt dog serveren til det ønskede sted, da den helst ikke skal flyttes eller slukkes efter opsætningen
 3. Tænd serveren. Sæt dog ikke Lightcontrol 2.0 enheden til endnu.
 4. Når serveren er startet op kan du tilslutte Lightcontrol 2.0 enheden.
 5. Gå nu hen til din PC, åben et browser vindue og tast: "http://192.168.0.199" i addresselinjen
 6. Der vil nu komme et vindue lignende dette:

<billed af hjemmeside></billed af hjemmeside>

 1. Hvis du får vinduet frem gå vidre til punkt 11.
  1. Da du ikke har fået det ønskede vindue frem er der opstået en fejl.
  2. Frakobel Lightcontrol 2.0 og sluk derefter serveren og start den op igen
  3. Hvis du stadig har problemer med serveren bedes du kontakte forhandleren for hjælp
 2. Tilslut nu de ønskede 220V enheder til Lightcontrol 2.0 enheden, husk at noter dig hvilke porte de bliver sat i.
 3. Du har nu mulighed for, inde på Styringssiden(http://192.168.0.199), at tænde og slukke for de enheder der er tilsluttet ved at trykke på "ON" og "OFF" knapperne udfor hver port (grunden til det er nødvendigt at notere sig hvilke porte der er tilkoblet hvilke enheder er at man nødig skulle tænde fx, toast jern hvis man ønsker at tænde lyset udenfor)
 4. God fornøjelser med dit Lightcontrol 2.0 System.

Apendix A - Vedligeholdelse

Opdatering

 1. Åben terminal
 2. Skriv: "ssh 192.168.0.199@ubuntu"
 3. Indtast derefter password: ubuntu
 4. Log ind som superbruger med "sudo su", serveren vil nu spørge om password tast "ubuntu" endnu en gang
 5. Kald kommandoerne:
apt-get update
apt-get upgrade
 1. Dit Lightcontrol 2.0 system er nu opdateret

Hardware vedligeholdelse

 • Sørg for at temperaturen i og omkring computeren ikke er for høj.
 • Sørg for at computeren ikke bliver støvet til.
 • Sørg for at computeren har mulighed for at indtage luft, dvs ikke pladser den i et lukket skab eller lignende.