PA Vurdering


Vi vil vurdere at vores projekt er gået meget godt, og at vi er kommet frem til at fornuftigt resultat. Vi har godt nok spildt meget tid på at finde de rigtige komponeter til elektronikken og det har taget meget tid. Men bort set fra det er vores projekt gået rigtig godt. Vi mener at vi har nået mange af de mål vi satte os, selvom nogle af dem kunne have været mere afpudsede.