PH begrebet

Billede:Kemiwiki.png
Kemi

Dette er en artikel der er relateret til faget kemi.

Kemisk forklaring af begrebet pH.

Indholdsfortegnelse

Vand ion produkt

Vand kan både afgive og modtage en elektron til og fra sig selv. Her beregnes koncentrationen af OH og H3O i rent vand. Hvis man så tilfører yderlige OH, eller H3, vil den ikke være neutral længere og bliver til syre eller base.

vands autoprotolyse
LaTex: H_2O+H_2O \rightleftharpoons H3_O^++OH^-
Giver en ligevægt på (ved 25° C)
LaTex: K_v = \frac{[H_3O^+]\times[OH^-]}{[H_2O]^2} = [H_3O^+]\times [OH^-]=1,0\times10^{-14} M^2
Man dividere ikke med [H2O]^2 fordi ændringen til H3O og OH sker så sjælent at [H2O] næsten er 1.
OH vs H3O
LaTex: \fbox{[OH^-]\times[H_3 O^+]=10^{-14}M^2

Koncentration til pH

LaTex: \fbox{pH = -\log([H_3O])}

Tip
P'et i ph betyder minus log = -log().

pH for vand ved 25° C

LaTex: pH_{vand}=-\log(\sqrt{10^{-14}})=7

pH på saltsyre

 • Saltsyre med en koncentration på 0,012 M
Salt syres reaktion med vand
LaTex: HCL + H_2O \rightarrow H_3O^++Cl^-
 • LaTex: [H_3O^+] = 0,012 M
 • LaTex: pH = -\log([H_3O^+]) = 1,92

pH på NaOH

 • NaOH opløsnings på 1 M
 • LaTex: [OH^-] = 1M
 • LaTex: [H_3O^+] = \frac{10^{-14}}{[OH^-]}=10^{-14} M
 • LaTex: pH = -\log([H_3O^+]) = 14

pOH

LaTex: [H_3 O^ + ] \times [OH^ - ] = 10^{ - 14} \\  - \log [H_3 O^ + ] - \log [OH^ - ] = 14 \\  pH + pOH = 14 \\  pH = - \log [H_3 O^ + ] \\  pOH = - \log [OH^ - ] \\