PT Byggeindustrien


Indholdsfortegnelse

Status idag

Allerede idag findes der solceller på det kommercielle marked, en lille søgning på google bekræfter dette, under dette projekt har vi til og med set reklamer for solenergi systemer. På baggrund af disse iaktagelser kan vi konkludere at solenergien idag findes på det kommercielle marked. Men denne tilstede værelse skyldes i høj grad, kombinationen af afgifter og støtte.

Nye muligheder med PEC solceller

Et projekt under teknologisk institut har lavet gennemsigtige solceller, en PEC solcelle indeholder et farve pigment og et hvidt pigment. Ved at dele vinduer op i forskellige dele og give dem forskellige farve pigmenter, kan man styre hvordan lyset falder ind i et rum.

Viser opbygningen af transparente solceller.

Dette kan bruges til at opbygge vinduerne intelligent, sådan at man får en fornuftig lys indgang året rundt:

Viser hvordan lyset kan styres vha. PEC solceller.

I det hele taget har man forsøgt at markedsfører og opbygge solceller som et byggematriale/komponent, der kan bruges i nye bygninger.

Kilder

Solceller som tag

I øjeblikket arbejder et projekt, under Teknologisk Institut, på at udvikle et billigt og akitektonisk attraktivt koncept hvor solceller integreres i taget. Formål er at det skal være billigere og lettere at bygge solceller ind i taget. Som det er idag skal solceller panelerne designes forfra hver eneste gang nogen vil have solceller i taget, der er nemlig ingen standartløsninger på markedet.

Kilde

Solceller i byggeindustrien

Inden for byggeindustrien er solceller så småt ved at blive en del af den kommende fremtid. Problematikken ved at bruge solceller til bygninger er at der endnu er nogle faktorer som er uklare, så som omkostninger og prisen i forhold til normale byggematerialer. Der er et Europæisk direktiv der er kommet frem til at energi beghovet i et hus er:

  • Energibehov = Nettoimport af varme + 2,5 * Nettoimport af El
  • Varme = Fjernvarme, olie, gas, eller anden energikilde som føres ind på grunden.
  • El = Pumper, ventilation og fast belysning (samt elvarme?),

men ikke løse forbrugsgenstande. Et af de steder man burde overveje at sætte Solceller på bygninger er fx store haller, skoler, indkøbscentre. Da der er mulighed for at sætte store anlæg op på taget til at forsyne med strøm. Hvis der skal opsættes en form for solcelle anlæg op er der forskellige ting man kan vælge imellem, her er en tabel over de forskellige materialer der kan bruges til at bygge med:

Billede:Tabel1.png

Hvis at man bruger solceller til afskærmning af solen er der endnu noget at spare da man om sommeren ikke skal bruge lige så meget energi på at køle hjemmet af og der bliver fremstillet energi fra solcellerne. Der er mange af tagproducenterne der har taget solceller til sig og prøver på at udvikle "tagsten" af solceller. Der er fx nogle firmaer der har lavet solceller der rulles ud på taget og så svejses sammen til slut lige som tagpap.

Kilde

Økonomi i solceller

Hvis man nu går ud og invistere i en solcelle koster de ca 3500 kr/m2, en solcelle på 1m2 laver 80 - 100 kWh om året. Prisen for el er 1,44 kr./kWh excl. moms, så man kan regne sig frem til at man ca sparer 115 - 144 kr./m2 om året. Så for at en solcelle kan betales tilbage skal der gå 115/3500 = 30 år. Hvis man så får 50% støtte bliver tilbagebetalingstiden halveret til 15 år. Der er i nogle lande hvor man har mulighed for at lukke sit overskydende støm ud på elnettet eller bare sælge dirrekte til elnettet, det er ca 4,- kr./kWh så 1m2 solcelle ville give 320 - 400 kr./m2 om året og for at betale en solcelle tilbage på denne måde skal der gå 9 - 11 år. Samtidig falder prisen på solceller ca 50% hver 7. år.

Kilde

Konklusion

Med de nye PEC solceller som bla. fjerner silicium behovet og giver nye arkitektoniske muligheder, tror vi at solcellen har en berettet plads på markedet. Om den ville kunne overleve uden støtte og afgifter, tvivler vi på. Men på et tidspunkt vil olie prisen være nok til at gøre det hele rentabelt. Vi er også kommet frem til at hvis støtten er i orden, som i f.eks. tyskland, vil det være muligt at lave en god investering i solenergi.