PT Projektbeskrivelse

Vi har valgt at koncentrere os om solceller.

Indholdsfortegnelse

Problemanalyse

Vi havde mange mere eller mindre tossede ideer til hvad vi skulle lave i dette projekt.

Solceller
Ideen går på at vi skal lave vores egen solcelle uden brug af silicium, da dette vil lægge sig op ad en evtuel fremtid med solceller som alternativ energi. Fordi silicium er en mangel varer og der findes ikke mange steder i verden hvor man kan producere det.
Alternativ energi
Ideen til dette projekt var at vi skulle undersøge forskellige muligheder for alternativ energi, hvad vil f.eks. være fremtiden indenfor alternativ energi? Er der negative effekter ved nogen af de halv løsninger der findes på energi problemerne f.eks. fusionsenergi.
Vindmøller
Dette projekt går på at undersøge vindmøller, pros/cons, fremtiden for vindmøller og evt. de miljømæssige aspekter ved brug af vindmøller. Muligvis bygge vores egen optimerede vindmølle.
Bølge energi
Dette projekt kører på ideen om at bruge bølge energi til at erstate vores nuværende energikilder. Hvordan virker de? Hvilke forslag kører der? Er der nogen der virker? Bliver det nogensinde til noget?
Virus
Dette projekt går på ideen om at bygge vores eget crossplatform virus/orm der skulle erstatte bios med en tweaked udgave der kunne optimere energi forbruget med 40% og på den måde rede verden.

(Vi valgte Sol celler).

Problemformulering

Vi valgte at tage fat i solcellerne, da vi mente der var størst mulighed for at lave noget fornuftigt, Vi vil se på solceller med bygge briller på. Vi havde tænkt os at lave en solcelle uden brug af silicium, og samtidig vil vi også bygge en opstilling til den, med de korrekte vinkler så vi får maksimal udnyttelse.

 • Hvorfor skal vi bruge solceller?
 • Hvornår bliver det nødvendige?
 • Hvordan er solcellernes fortid og opbyggelse ?
 • Hvilke fordele/ulemper er der ved brug af solceller?
 • Hvilke silicium alternativer findes der?
 • Hvordan er effekten på en solcelle?
 • Hvordan kan man udnytte solceller i bygge industrien?
 • Hvordan er økonomi i at producere og benytte solceller?
 • Hvad er prisen på en solcelle?
 • Hvad er levetid på en solcelle?
 • Hvor miljø venlig er en solcelle?
 • Hvordan fungere end solcelle?
 • Hvordan forgår produktion af en solcelle?
 • Hvordan ser fremtiden for solcellen ud?
 • Findes der alternativer til sol energi?
 • Hvordan indstilles en solcelle?
 • Har solceller og solfangere nogen kommicel fremtid inden for bygge industrien?

Projekt afgrænsning

Vi blev hurtige enige om at redegøre for solcellens fortid / historie, vi bestemte os også for at slutte af med at give vores bud på fremtiden, for at give rapporten en kronoloisk opbygning. Vi ville så gerne have spørgsmål som i slutningen vil kunne realatere til hinanden, der kom vi frem til de to næste, de bygger på produktionen af en solcelle samt hvordan en solcelle fungere. Da vi gerne vil have dette under byggeri måtte vi have nogle spørgsmål som henviste til byggeri og der vil gerne omkring den kommicelle fremtid for solcellere / solfangere inden for bygge industrien, samtidig vil vi kigge på hvordan en solcelle / solfanger bliver indstillet og opstillet korrekt. Vi vil også vurdere fordelene og ulemperne ved brugen af solcellerne. som tidligere sagt har vi valgt at slutte rapporten af ved at give vores mening om fremtiden for solceller.

Vi kom altså frem til at det er disse spørgsmål som skal besvareres i vores rapport.

 • Hvordan er solcellernes fortid og opbyggelse ?
 • Hvordan forgår produktion/fremstillingen/bygges af en solcelle?
 • Hvordan fungere en solcelle?
 • Har solceller og solfangere nogen kommicel fremtid inden for bygge industrien?
 • Hvilke fordele og ulemper er der ved brugen af solceller?
 • Hvordan indstilles/opstilles en solcelle?
 • Hvilke silicium alternativer findes der? / fremtiden?

Som produkt har vi valgt at lave en evt. flere forskellige solcelle uden bruge af silicium, samt et stativ til korrekt opsætning af produktet.

Tidsplan

Vi har lavet en tidplan som vi regner med at arbejde efter, dvs. at det er den overordnede plan.

Uge 6

 • Research
 • Start på rapport
 • Indsamling af viden
 • Bestilling af materialer

Uge 8

 • Start på produktion af solcelle
 • Beregninger af stativ
 • Produktion af stativ til solcelle

Uge 9

 • Færdig med solcelle
 • Test af solcelle
 • Færdig stativ
 • Arbejde på rapport

Uge 10

 • Arbejde med rapport
 • Færdig med produkt

Uge 11

 • Færdig med rapport