Pamper (Sang)

Dette er Martin, Bo og Jonas' analyse af sangen pamper fra "Røde Mor".


Vers
10 pr. strofe.
Strofer
3.
Emne
Digtet handler om en "pamper" en fagforeningsmand der er kommet for højt op i fagforeningen. En mand der ikke kan arbejde som arbejder mere (har miste flair for sig fag, eller har ikke noget fag), derfor kan han heller ikke repræsentere den normale arbejder.
Digt opdeling
  1. Fortæller noget om hvem denne pamper type er.
  2. Hvem han var og hvordan hen blev pamper.
  3. Noget om hvordan pamperen skal falde.
Digtet om emnet
Digtet fortætter at pamperen er en kapitalist der sidder på toppen af fagforeningen, og at arbejderne skal holde øje med de kapitalister som sidder på toppen af fagforeningen, fordi de er kapitalister og kun vil det onde.
Nøgleord
  • Pamper
  • Fagforening - Stat - Kapital
  • Klassekampen
  • Kransekagens top
  • Proletar

Karakteristik af nøgleord

Pamper
En mand der er kommet til tops i samfundet og som ikke er arbejder. Han er den type kapitalist der leger arbejder for at få et godt job som repræsentant for arbejderne. Se evt. Leksikon.org
Fagforening - Stat - Kapital
En kort repræsentation af alt det som kommunisterne mener man skal holde øje med, når man bor i et kommunistisk land.
Klassekampen
Det er lidt det alting handler om for kommunisterne.
Kransekagens top
Der er her pamperen sidder, og dem der sidder på kransekagens top der skal ned, i følge kommunisterne.
Proletar
Den laveste person i samfundet, en person der ikke ejer noget. Det er det som pamperen var da han var ung.