PengePolitik

Billede:Icon_samfundsfag.png
Samfundsfag

Dette er en artikel der er relateret til faget samfundsfag.

Pengepolitik er når man ændrer statens påvirkninger af økonomien, f.eks. renten, skater og afgifter.

Indholdsfortegnelse

Stram penge politik

 1. renten op
 2. Efterspørgslen falder
  • Arbejdsløshed
  • BNP falder
  • Importen falder
  • Faldende inflation

Løs penge politik

 1. Renten ned
 2. Højere efterspørgsel
  • Mindre arbejdsløshed
  • Importen stiger
  • Udlandsgælden stiger
  • BNP stiger
  • Inflationen stiger

Renten

Renten bliver bestemt udfra følgende. (Når man snakker om renten snakker man om den der sættes af national banken)

 • Risiko
 • Lånetid
 • Inflation
 • Overskud
 • Udbud og efterspørgsel


Valuta politik

Handler om hvordan man kan styre sin pengepolitik via. regulering af valutapriserne.

Bestemt af

 • Udbud og efterspørgsel (Hvis mange vil handler ind i USA vil prisen stige, fordi mange skal bruger $).
 • Politisk bestemt (Fast valuta kurs f.eks. kronen og euroen)

Devaluering (Lav kurs)

Devaluering betyder at kronens værdi falder (ikke inflation, for lønen stiger nødvendigvis ikke), det bliver derfor billigere at handle ind i Danmark og eksporten stiger (medfører: størrer BNP, større beskæftigelse og bedre betalingsbalance). Tilgengæld bliver importen dyrer og alle mange forbrikker importere råvare som prisen jo er højere på, hvilket ændrer forbruger priser opad (Man kan normalt regne med at denne devaluering fra politisk side vil æde sig selv, pga. efterfølgende pris stigninger).

Revaluering (høj kurs)

Meget modsat af devaluering.

ØMU

Et samarbejde hvor vi fastholder en fastkurs i forhold til Euroen.


Indkomst politik

Man kan regulere lønnen ved lov.

 • Lav løn
  • Lav inflation
  • Bedre konkurance evne
   • Højere beskæftigelse
   • Mere eksport
    • Bedre betalingsbalance
  • Mindre import (pga. mindre løn)

(Generalt er det en god økonomisk ide, men den er meget svær at gennem fører i praksis).