Population økosystem

Billede:Icon_biologi.png
Biologi

Dette er en artikel der er relateret til faget biologi.

Population
Population = befolkning, men nå vi snakker økosystem er der tale om antal af individer/dyr inden for et veldefiniet område.
udvikling
  • Gode forhold hvis Nichekrav er opfyldt.
  • Dårlige forhold hvis Nichekrav ikke er opfyldt.
Ups:populationen vokser kun til bæreevnen, som er en betegnelser for hvor mange der kan være på omtalter habil.
2 arter 1 niche
Hvis 2 arter kæmper om en niche (fordi de har opnået bæreevnen) vil dyrene dele nichen mellem sig. Eller konkurrere om nichen. Begge dele betyder at en af arterne risikere at uddø.

Se evt: