Portfolie

En samling matrialer


Portfolioer

Arbejdsportfolioe
Skal bruges til eksamen i November.
 • Opgaver
 • Projekter
 • Matriale til udarbejdes af projekter (f.eks. mindmaps)
 • Husk alt skal have resume og selvevaluering.
 • Indholdsfortegnelse over hvad der er og hvad der skulle være der!


Præsentationsportfolioe
Skal bruges til eksamen i januar 2006.
 • Indeholder udvalg fra Arbejdsportfolioe
 • Skal udvælges personligt
 • Der skal være et noget fra alle 3 emner.
 • Der skal vise at vi har arbejdet på forskellige måder.
 • Skal indeholde indholdsfortegnelse fra Arbejdesportfolioe (Man skal kunne forklarer hvorfor noget mangler).
 • Skal indeholde resume af alle emner
 • Forklaring af følgende for hvert emne:
  • Metoder du har brugt til at nå et mål
  • Hvordan har du nået målene
  • Hvordan læseren får et indtryk af at du har udviklet dig fra folkeskole elev til studerende.
 • Skal laves i 3 kopier en til lærer, en til sensor og en til dig selv.

Eksamen

Forprøve
Her skal arbejdesportfolioen bruges, skal tages i November 2005.
 • Præsenter et par projekter
  • Hvordan har du nået målet?
 • Ca. 15 min inkl. lærernes vurdering
 • Går rede for de faglige mål du har nået
 • Hvordan har du udviklet dig?
 • Der bliver trukket lod om hvilket emne du skal op i!


Grundforløbs eksamen
Her skal Præsentations portfolioe bruges, i Januar 2006.
 • Ca. 20 min.
 • Du vælger selv emne.
 • Tag et par emner, og gå i dybden med et.
 • Begrund udvalg fra arbejdsportfolioe
 • Forklar din udvikling fra folkeskoleelev til studerende
 • Præsentationsportfolioen skal afleveres til skriftlig vurdering.