Produktion og Energi

Billede:Icon_biologi.png
Biologi

Dette er en artikel der er relateret til faget biologi.

Artikel om biologi om produktion og energi indenfor biologi.

Biomasse
Mængde af planter pr. areal, på et givet tidpunkt i m/a (Masse/Areal).

Primærproduktion

Den mængde organsik stof som planter producerer ved fotosyntese.

Enhed
m/a/t (masse/areal/tid) f.eks. Kg pr. m² pr. år. (Biomasse produktion på en given tid)

Betegnelser for dele af primærproduktionen

Netto-primærproduktion
Det der er tilbage efter planternes respiration (Betegnes N)
brutto-primærproduktion
Det hele (Betegnes B)
Respirantion-primærproduktion
Den del af produktionen der bruges til respiration (Betegne R)
Opstilles til
  • N = B-R
  • B = N+R

Sekundær- og Tertiærproduktion

Sekundærproduktion
Produktionen i det 2. led i fødekæden.
Tertiærproduktion
Produktionen i det 3. led i fødekæden.

Husk primærproduktion er altid større end sekundærproduktion fordi sekundærproduktionen lever af primærproduktion og der er energi tab. Sekundærproduktion er altid større end tertiælproduktionen...